Informacja dla pacjenta

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

ART-DENT

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie MPWIS : aparat do zdjęć wewnątrzustnych MyRay RxDc 599.2012
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 600.2012

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2021 do 31.12.2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,4 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: pomiary zostały wykonane przez PWIS podczas procesu wydawania zezwolenia na pracownię RTG

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne do wyboru: dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

 

…………………………………………………

Podpis kierownika, data 

Komentowanie jest wyłączone.