PROTETYKA
Dziedzina stomatologii zajmuj±ca się odbudow± brakuj±cych zębów oraz rekonstrukcj± zębów bardzo zniszczonych. Oferujemy:

. licówki porcelanowe,
. korony porcelanowe,
. korony pełnoceramiczne,
. wkłady koronowo-korzeniowe,
. wkłady inlay-onlay,
. mosty adhezyjne,
. protezy szkieletowe,
. protezy akrylowe
. IMPLANTY