DIAGNOSTYKA RTG

Radiowizjografia to nowoczesne urz±dzenie przesyłaj±ce zdjęcie z aparatu rentegowskiego do komputera. Dzięki zastosowaniu radiowizjografii ilo¶ć pochłanianych promieni rentgenowskich ulega kilkukrotnemu zmniejszeniu. Stomatologia staje się dzięki temu jeszcze bardziej bezpieczniejsza i komfortowa.